بانکداری بهتر است یا بانکداری دیجیتال

ورود به بانکداری دیجیتال نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است و بانک‌ها و موسسات مالی که از اقدام در این زمینه غفلت کنند، بدون شک از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

شاید پیش از این برای بسیاری از ما روشن بود که علم بهتر است یا ثروت؛ ولی کمتر کسی است که تردید کند بانکداری بسیار جذاب و مفید هست. در دوره زندگی دیجیتال هم گویا برخی بدون تردید میگویند دیجیتال بهتر است، به ویژه آنکه مربوط به بانکداری باشد!

سال‌هاست در دنیای بانکداری و اقتصاد و فعالیت‌های مشابه بخش بزرگی از کارها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در حقیقت ورود ابزارهای الکترونیک و رایانه‌ها به امور بانکی خدمت بزرگی به تسهیل و تسریع محاسبات و گردآوری اطلاعات کرد. به همین دلیل برای بسیاری از افراد مفهوم بانکداری الکترونیک ابهام آفرین نیست. اما بانکداری دیجیتال به ویژه در قیاس با بانکداری الکترونیک، پرسش‌های بسیاری را برمی‌انگیزد. اگر بتوان بانکداری الکترونیک را به عنوان مجموعه فعالیت‌های روزمره مبتنی بر استفاده از تجهیزات الکترونیک معنا کرد، اما بانکداری دیجیتال به معنای استفاده از تجهیزات امروزی دیجیتال در روندهای عملیاتی روزمره نیست.

نقطه تمایز بانکداری دیجیتال با نسل پیشین روندهای ماشینی در این است که در نظام‌های بانکداری دیجیتال، تنها بر گردآوری بهینه اطلاعات با استفاده از تجهیزات و بسترهای دیجیتال تمرکز نمی‌شود، بلکه فرآیندها و روندهایی تعبیه می‌شود که اطلاعات گردآوری شده منشا خدمات جدید، ایجاد ارزش افزوده، هوشمندسازی روندها، و ارائه خدمات متنوعی شود که تا پیش از آن به صورت گسترده قابل ارائه نبوده.

بانکداری دیجیتال در حقیقت شیوه جدیدی از ساماندهی امور بانکداری با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای است که حوزه‌ها و بسترهای فعالیت نوینی را نه تنها برای بانک، بلکه برای مشتریان و سایر خدمات دهندگان نیز فراهم می‌کند. اگر تا سال‌های اخیر ورود به چرخه عملیاتی بانک‌ها برای سایر خدمات دهندگان غیرممکن بود، امروز با استفاده از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی دیجیتال، امکان ارائه خدمات برای سایر خدمات دهندگان خارج از بانک با بهره‌گیری از اطلاعات و زیرساخت‌های بانک‌ها فراهم است. به عبارت دیگر بانکداری دیجیتال روشی نوین است که بهره‌برداری از اطلاعات موجود در بانک‌ها برای طراحی و ارائه خدمات جدید را فراهم می‌کند و از طرف دیگر به شرکت‌ها و موسسات دیگر اجازه می‌دهد که خدمات خلاقانه‌ای را روی بستری که بانک دیجیتال عرضه کرده، به مشتریان ارائه کنند.

ورود به بانکداری دیجیتال نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است و بانک‌ها و موسسات مالی که از اقدام در این زمینه غفلت کنند، بدون شک از گردونه فعالیت خارج خواهند شد. بنابراین صحبت از بهتر بودن بانکداری دیجیتال را باید موضوعی انحرافی تلقی کنیم، بلکه نکته مهم این است که چگونه وارد این عرصه شویم و خدمات بهتر و متناسب با نیاز مشتری عرضه کنیم. رشد بانکداری دیجیتال همچنین نیازمند حضور فعال سایر بازیگران است. شرکتها و موسساتی که میتوانند خدمات مالی، اطلاعاتی، . . . را بر اساس اطلاعات موجود در بستر فعالیتهای بانک دیجیتال ارائه کنند باید خود را با قطار در حال حرکت بانکداری دیجیتال همراه سازند.

مطالب پیشنهادی

عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Enter را جهت جستجو فشار دهید.